Program Number

The Best

Online Install Service

Get Adobe Flash player

จุดเด่นของ โปรแกรมเจ้ามือหวย The Best  สุดยอดเรื่อง การคีย์และตัดเก็บ เพิ่มโอกาสได้ มากกว่าเสีย    

ทำไมต้องเป็น The Best ?

Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMw The Best

เป็นมากกว่าโปรแกรมเจ้ามือหวย

ช่วยท่านวิเคราะห์เลข ตัดเลข แบบมืออาชีพ

  

The Best   เข้าใจปัญหา และ ตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้ตรงจุดที่สุด

      1.     การคีย์เลข และ การขายเลข

2.     การตัดเก็บเลข

3.     บทวิเคราะห์การตัดเก็บเลข เพื่อสร้างผลกำไร และ ลดความเสี่ยง

4.     การค้นหาเลข เพื่อแก้ไข และ ติดตามเลขแรง

5.     สรุปผลบัญชี และ รางวัล

6.     การอั้นเลขลูกโพย และ เจ้ามือ

 

1.การคีย์ และ การขายเลข

- ใช้แป้นคีย์เลขเท่านั้น ไม่ใช้ F1 , F2 , F3…..ให้ยุ่งยากเสียเวลา

- รูปแบบการคีย์เหมือนโพยจริง ช่วยทำงานได้รวดเร็ว , ไม่สับสน

- คีย์ได้รวดเร็วกับโพย ที่มีหมวดคละกัน (บน+ล่าง+โต๊ด) หรือ หมวดเฉพาะ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ใช้สัญลักษณ์บนแป้นคีย์เลขเท่านั้น ( / ) ( * ) ( - ) ( + ) ( . ) 


รูปที่ 1 แสดง หมวดเลข

 

- ไม่ต้องจำรหัสลูกค้า , ไม่ต้องสร้างรหัสแผ่น

- ปุ่มทำงาน แทรก , แก้ไข , ลบ , ย้ายแผ่น , พิมพ์ , เลือกทั้งหมด หรือ ค้นหาเลข เพื่อแก้ไขใหม่ อยู่ในหน้าจอเดียวกัน

- พร้อมเพิ่มเสียง ช่วยให้การคีย์เลขเร็วขึ้น 30-40 %

 

 

เริ่มงานครั้งแรก โปรแกรมแสดง หมวดเลข

- หมวดเลข (ใช้คีย์เลข หมวดคละกัน)


123 บนxโต๊ดxล่าง = 100

กด

123

Enter

100+100+100

Enter

15 บนxล่าง = 50

กด

15

Enter

50+50

Enter

8 วิ่งบนxล่าง = 1000

กด

8

Enter

1000+1000

Enter

บน

114 =100 , 141 = 200 , 411 = 200

กด

114

Enter

100+200- (ลบ)

 

123 โต๊ด = 300

กด

123

Enter

0+300 หรือ +300

Enter 

 

 

 

- กด ( / ) ซ้ำๆๆ แสดงหมวดบน , ล่าง , โต๊ด ตามอันดับ (ใช้คีย์เลข หมวดเฉพาะ)


รูปที่ 2 แสดง หมวดโต๊ด

- ใช้คีย์เลขเฉพาะ  3โต๊ด , 2โต๊ด

123 โต๊ด = 100

กด

123

Enter

100

Enter

124 โต๊ด = 200

กด

124

Enter

200

Enter

125 โต๊ด = 300

กด

Enter

300

Enter

10 โต๊ด = 100

กด

Enter

100

Enter

12 โต๊ด = 200

กด

12

Enter

200

Enter

- ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ + ( * ) หลังจำนวนเงิน (เป็นหมวดเฉพาะตามการเลือก)

- ช่วยป้องกันการคีย์เลขผิดหมวด

- ใช้คีย์กับโพยซื้อที่มีเฉพาะ หมวด (บน , ล่าง , โต๊ด) อย่างใดอย่างหนึ่ง ช่วยให้การคีย์รวดเร็วยิ่งขึ้น

*** ศึกษาเพิ่มเติม การคีย์เลข ทุกภาค ได้ที่หัวข้อ : รีวิวโปรแกรม

 

รับข้อมูลไลน์

o    ท่านสามารถรับ ข้อมูลซื้อเลข ของลูกโพย เข้ารายการขายได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่

*** ศึกษาเพิ่มเติม การรับ/ส่ง Line ได้ที่หัวข้อ : Download

  

***************************************************************************************

 

2.การตัดเก็บเลข

- สามารถตัดเก็บเลข ได้หลายรูปแบบ

- สรุปผลอย่างละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า ก่อนตัดสินใจส่งเลขจริง

- ถ้าตัดส่งไปแล้ว หากเปลี่ยนใจสามารถดึงข้อมูลกลับ แล้วตัดส่งไปใหม่ได้

- แสดงยอดเสียสูงสุด (ความเสี่ยง) ด้วยตัวเลขที่แท้จริง ช่วยให้ท่านเก็บเลขได้มากขึ้น

 

2.1 การตัดเก็บเลข.....แบบกราฟ


รูปที่ 3 แสดง การตัดเก็บ ตัวละ = 3500

เก็บตัวละ = 3500

o    ยอดขาย (สีส้ม)

o    ยอดได้ต่ำสุด / สูงสุด…..7410 / 114510

o    ยอดเสียต่ำสุด / สูงสุด…..0 / 0

o    % ได้/เสีย…..100 / 0

o    อัตราได้ / เสีย…..114510 / 0


รูปที่ 4 แสดง บันทึกรอส่ง

- ยอดรอส่ง (สีน้ำเงิน)

- พร้อมแสดง ชุดเลข รอส่ง


รูปที่ 5 แสดง ทำการส่ง

- ยอดส่ง (สีเทา)

- พร้อมบิลตัดส่ง ชุดที่ 1

 

2.2 การตัดเก็บเลข.....แบบกำหนดเอง


รูปที่ 6 แสดง การตัดส่ง แบบกำหนดเอง พร้อม แจ้งเตือน

 

- ตัดส่งเลขบางตัวออกไปก่อน คีย์จำนวนส่ง ได้ตามต้องการ

- ยอดคงเหลือ เลข 21 = 3605 แต่คีย์จำนวนส่ง = 4000

- โปรแกรมแสดงการ แจ้งเตือน ป้องกันจำนวนส่งติดลบ 3605-4000 = -395

 

2.3 การตัดเก็บเลข.....แบบตามบิลขาย


รูปที่ 7 แสดงตัดส่ง แบบตามบิลขาย

 

- เมื่อกด.....ทำการส่ง เรียบร้อยแล้ว บิลขายแสดงสีแดง

- เพื่อให้ท่านทราบตัดส่งไปแล้ว ป้องกันการส่งซ้ำ

 

2.4 การตัดเก็บเลข.....แบบตั้งอัตราเก็บ


รูปที่ 8 แสดง การตั้งอัตราเก็บ

 

2.5 การตัดเก็บเลข แบบค้นหา ยอดตัด


รูปที่ 9 แสดง การตั้งค้นหา ยอดตัด

 

- กำหนดเอง.....2000

- ค้นหา% ได้/เสีย.....60

- ค้นหายอดจ่ายสูงสุด.....40000

- กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง

- กด.....ตกลง

- โปรแกรมจะค้นหาให้อัตโนมัติ พร้อมแสดงผลการตัดอย่างละเอียด

..................................................................................................

 

2.6  การตัดเก็บเลข แบบกำหนดเป็นช่วง

- แสดงผลในหน้าจอเดียว

- สะดวก , รวดเร็ว , ไม่สับสน

- เป็นการตัดเก็บเลขที่ ดีที่สุด


รูปที่ 10 แสดง กำหนดเป็นช่วง ลำดับ 1-17


รูปที่ 11 แสดง กำหนดเป็นช่วง ลำดับ 18-34


รูปที่ 12 แสดง กำหนดเป็นช่วง ลำดับ 35-41

- ต้องการส่งหมด (ลำดับ 1 , %เก็บ = 0.00 , จำนวนเก็บ = 0)

- ต้องการเก็บหมด (ลำดับ 41 , %เก็บ = 100.00 , จำนวนเก็บ = 25115)

 

2.7  การตัดส่งเลข.....ยอดส่ง


 รูปที่ 13 แสดง ประเภทตัด.....(ยอดส่ง)

- เป็นการตัดส่งเลขทุกตัว ออกไปก่อน

- ต้องการ ส่งเลขทุกตัว ไปก่อน ส่งตัวละ = 300

- แต่ต้องการ เก็บเลขทุกตัว เหลือไว้ไม่น้อยกว่า = 1000

- ไม่ส่งเลขตัวหนึ่งตัวใด ออกไปจนหมด = 0

- เพราะยอดขายเลข แต่ละตัวมีความสำคัญในการเฉลี่ยความเสี่ยง

- เลข 15 = 900…..ส่ง = 0 , เก็บ = 900

- เลข  20 = 1300…..ส่ง = 300 , เก็บ = 1000

……………………………………………………..

 

3. บทวิเคราะห์การตัดเก็บเลข เพื่อสร้างกำไร และ ลดความเสี่ยง

 

3.1 แสดงยอดเสียสูงสุด (ความเสี่ยง) ด้วยตัวเลขที่แท้จริง ช่วยให้ท่านเก็บเลขได้มากขึ้น (กำไรมากขึ้น)


รูปที่ 14  แสดง เก็บตัวละ = 3800 , เสียสูงสุด = -1008


แสดงยอดเสียสูงสุด ด้วยตัวเลขที่แท้จริง

- เก็บตัวละ = 3800

- โปรแกรมแสดง ยอดเสียสูงสุด = -1008 (ไม่ใช่ 3800 x 70 = -266,000)

- ผลต่าง 266,000 – 1008 = 264,992

- เพราะ เลขที่ถูกรางวัลมีเพียง 1 ตัว ส่วนเลขที่ไม่ถูกรางวัลมีถึง 99 ตัว โปรแกรมจะคำนวณยอดขายเลขทั้งหมด 100 ตัว (หลังหักส่วนลดแล้ว)  จึงนำเงินจำนวนนี้หักจ่ายรางวัลไปก่อน ถ้าไม่พอส่วนที่เหลือ คือเงินที่ท่านต้องจ่ายเพิ่ม (ยอดเงินที่จ่ายเพิ่ม = ความเสี่ยงที่แท้จริงของท่าน) ทำให้ท่านเก็บเลขได้มากขึ้น หลายเท่า ไม่ตัดส่งเลขให้กับเจ้ามือเกินความเป็นจริง

 

..................................................................................

 

3.2  ตัดเก็บเลข ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เกิดความเสียหายทันที


รูปที่ 15 แสดง เก็บตัวละ = 3760 , %ได้ = 100


รูปที่ 16 แสดง เก็บตัวละ = 3770 , %ได้ = 44

 

 

เก็บตัวละ

% ได้ : เสีย

ยอดได้ /ต่ำสุด.....สูงสุด

ยอดเสีย /ต่ำสุด.....สูงสุด

3760

100 : 0

238……….125538

0

3770

44 : 56

3430……….125930

-70

- ตัดเก็บที่ = 3760     (%ได้ = 100) (ยอดได้ 238..........125538) (ยอดเสีย = 0)

- ตัดเก็บที่ = 3770     (%ได้ = 44) (ยอดได้ 3430..........125930) (ยอดเสีย = -70)

- ถึงแม้ท่านจะเสีย = -70     (ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ท่านได้ เสียโอกาส ในหมวด 2 ตัวบน ทันที)

- ยอดได้ : เสีย     (ขึ้นกับผลรางวัลที่ออก) (ดูที่ตาราง ได้/เสีย)

- ตัดผิดเพียง 10 หน่วย 3770-3760 = 10

- %ได้ = 100 เปลี่ยนเป็น %ได้ = 44 ทันที ลดลงถึง 56%

 

3.3 การตัดเก็บเลข.....แบบกำหนดเป็นช่วง

- แสดงผลการตัดเลข ครบที่สุด ในหน้าเดียว

- ลูกค้าต่างให้การยอมรับว่า ยอดเยี่ยม ที่สุด

- เข้าใจง่าย , ไม่สับสน หากเปลี่ยนใจสามารถเลือกใหม่ได้ทันที


รูปที่ 17 แสดง กำหนดเป็นช่วง ลำดับ 1-17

 


รูปที่ 18 แสดง กำหนดเป็นช่วง ลำดับ 18-34

 


รูปที่ 19 แสดง กำหนดเป็นช่วง ลำดับ 35-41

ลำดับ

%เก็บ

จำนวนเก็บ

ยอดได้

ยอดเสีย

%ได้

%เสีย

หมายเหตุ

1

0.00

0

25515

0

100

0

ส่งหมด

41

100.00

25115

3329.....244829

- (8921.....1375321)

73

27

เก็บหมด

……………………………………………………

จำนวนเก็บ

ยอดได้

ยอดเสีย

%ได้

%เสีย

หมายเหตุ

0

25515

0

100

0

ไม่เสี่ยง (ได้ทุกเลข)

628

25515

0

100

0

ไม่เสี่ยง (ได้ทุกเลข)

1256

25515

0

100

0

ไม่เสี่ยง (ได้ทุกเลข)

1884

25515

0

100

0

ไม่เสี่ยง (ได้ทุกเลข)

2512

23356.....61296

0

100

0

ไม่เสี่ยง (ได้ทุกเลข)

3139

15026.....96856

0

100

0

ไม่เสี่ยง (ได้ทุกเลข)

3767

23.....125813

0

100

0

ไม่เสี่ยง (ได้ทุกเลข)

4395

1439…..146339

- (661.....23411)

53

47

เสี่ยง (เลขได้= 53 , เลขเสีย = 47)

5023

4136.....161986

- (3214.....51724)

58

42

เสี่ยง (เลขได้= 58 , เลขเสีย = 42)

5651

949.....174549

- (2901.....83121)

61

39

เสี่ยง (เลขได้= 61 , เลขเสีย = 39)

6279

2578.....183878

- (1272.....117752)

63

37

เสี่ยง (เลขได้= 63 , เลขเสีย = 37)

- เก็บตัวละ = 0…..1884 , ยอดได้เท่ากัน = 25515 , ได้ทุกเลข

- ตัดส่ง ถ้าท่านได้ผลต่างของรางวัล เช่น รับบาทละ = 90 , จ่ายบาทละ = 70

- เก็บตัวละ = 2512…..3767 , ยอดได้ไม่เท่ากัน , ได้ทุกเลข

- เก็บตัวละ = 4395…..6279 , แสดง % ได้/เสีย (ดูที่ ตาราง ได้/เสีย)

................................................................................................

 

3.4 ตั้งอัตราเก็บเลขไว้ล่วงหน้า ก่อนตัดส่งเลขจริง โปรแกรมสามารถแสดงผลความเสี่ยงได้ทันที


รูปที่ 20 แสดง ตั้งอัตราเก็บทุกตัว = 15000รูปที่ 21   แสดง ตัดส่งเลข แบบตั้งอัตราเก็บทุกตัวที่ 15000

- เส้นตัดเก็บเลข จำนวนเก็บ = 15000 ( เส้นปะแดง-ล่าง )

- โอกาสได้...90...% , ยอดได้ 4130.....41330 บาท

โอกาสเสีย...10...% , ยอดเสีย -(3,670) บาท

*** เส้นปะแดง-ล่าง คือจุดตัดเก็บเลขทุกตัว = 15000 ตามที่ตั้งไว้ พร้อมรายงานสรุปผล ได้/เสีย ทันที

หมายเหตุ      ไม่ว่าจำนวนเก็บ ( เส้นทึบแดง-บน ) จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรก็ตาม แต่การเก็บเลข = 15000 เท่านั้น

                      ตามการตั้งอัตราเก็บเลข ( เส้นปะแดง-ล่าง )

 

 

3.5 ถ้าตัดส่งเลขบางตัวไปก่อน หรือ ปิดรับ(ไม่ขาย) มีผลต่อ โอกาสได้/เสีย ทันที

- เพราะ เลขขายทุกตัวมีความสำคัญในการเฉลี่ยความเสี่ยง


รูปที่ 22 แสดง อัตราเก็บ.....ตามการส่ง(ตามกราฟ)

 

เลข 00 บน ยอดขาย = 3480 (ช่วยเฉลี่ยความเสี่ยง)


รูปที่ 23 แสดง เก็บตัวละ = 3760 , %ได้ = 100 , %เสีย = 0


รูปที่ 24 แสดง เลข 00 ตั้งอัตราเก็บ = 0 (ไม่เก็บ)


รูปที่ 25 แสดง เก็บตัวละ = 3760 , %ได้ = 44 , %เสีย = 56

 

จำนวนเก็บ = 3760 , %ได้ = 44 , %เสีย = 56

- จำนวนเก็บเท่าเดิม = 3760

- เลข 00 บน ยอดขาย = ไม่เก็บ

- %ได้ เปลี่ยนทันที

**********************************************************

 

4. การค้นหาเลข เพื่อแก้ไข และ ติดตามเลขแรง

 

4.1 ค้นหายอดขายสูงสุด


รูปที่ 26 แสดง ค้นหายอดขายสูงสุด

 

- แสดงยอดขายดี.....10 , 20 , 30….. อันดับ (ตั้งได้ตามต้องการ)

- สามารถจัดให้เรียงตาม เลข , ราคา , แผ่นที่ , ลูกค้า ได้

……………………………………………………

4.2 ค้นหาเลขที่มีรายการ


รูปที่ 27 แสดง ค้นหาเลขที่มีรายการขาย

 

 

- ต้องการค้นหาเลข.....85.....ของลูกค้าทุกคน หรือ เฉพาะคน

- แสดง เลข , ราคา , แผ่นที่ , ลูกค้า จัดเรียงได้ตามต้องการ

- ช่วยในการตรวจสอบ , แก้ไข หากมีการคีย์เลขผิด ได้ทันที

.....................................................................

 

4.3 ค้นหายอดขายมากกว่า


รูปที่ 28 แสดง ค้นหายอดขายมากกว่า

 

- ค้นหายอดขายมากกว่าด้วยการระบุจำนวนเงิน.....1500 บาท

 

 

................................................................................

4.4 แสดงรายการขายทั้งหมด พร้อมตั้งค่าแสดงสี


รูปที่ 29 แสดง รายการขายทั้งหมด พร้อม ตั้งค่าแสดงสี

- สามารถตั้งค่าแสดงสี ยอดขาย , ยอดส่ง , ยอดเก็บ

- แสดงออกทางจอทีวีได้

- ใช้ติดตาม เลขดัง , เลขมาแรง เพื่อทำการตัดส่งไปก่อน

 

********************************************************

 

5. การสรุปผลบัญชี และ ผลรางวัล

- สรุปผลบัญชีได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นงานขาย ไม่ต้องทำงานข้ามวัน

- สรุปผลบัญชีอย่างละเอียด ทั้งลูกค้า และ เจ้ามือ (ออกใบปะหน้าบิล)

- สรุปผลการถูกรางวัล ทั้งลูกค้า และ เจ้ามือ (ออกใบปะหน้าบิล)

 

5.1 สรุปผลกำไร

 

รูปที่ 30 แสดง สรุปผลกำไร

 

………………………………..

5.2  สรุปผลลูกค้า

- รายงานสรุปลูกค้า (แบบย่อ)


รูปที่ 31 แสดง สรุปผลลูกค้า (แบบย่อ)

 

*********************************************

- รายงานสรุปลูกค้า (แบบเต็ม)

 

รูปที่ 32 แสดง สรุปผลลูกค้า (แบบเต็ม)

 

*********************************************

- รายงานตรวจผลการขาย (ตรวจผลรางวัลลูกค้า )

 

รูปที่ 33 แสดง สรุปผลรางวัลลูกค้า

 

 

*********************************************

5.3  สรุปผลเจ้ามือ

- รายงานสรุปเจ้ามือ (แบบเต็ม)


รูปที่ 34 แสดง สรุปผลเจ้ามือ (แบบเต็ม)

 

*********************************************

- รายงานตรวจผลการส่ง (ตรวจผลรางวัลเจ้ามือ)

 

รูปที่ 35 แสดง สรุปผลรางวัลเจ้ามือ

 

***************************************************

 6. การอั้นเลขลูกค้า / ผู้รับเลข

6.1 อั้นเลขลูกค้า


รูปที่ 36 แสดง เลขอั้นลูกค้า

- พร้อมระบบ ปิดรับเลข , อั้นจ่าย ของ ลูกค้า

- หากกำหนด ปิดรับเลข (147) หน้าขายจะแจ้งเตือน “ ปิดรับเลข ”

- สามารถอั้นจ่ายเลขดัง (ถูกจ่ายครึ่ง) เช่น เลข 123 จ่ายครึ่ง = 250

*********************************************

6.2 อั้นเลขเจ้ามือ


รูปที่ 37 แสดง เลขอั้นผู้รับเลข

- พร้อมระบบ ปิดรับเลข , อั้นจ่าย ของ ผู้รับเลข

- หากกำหนด ปิดรับเลข (147) จะไม่สามารถส่งเลขให้ผู้รับเลข 1 แต่สามารถส่งเลขให้ผู้รับเลข 2,3….ได้

- หากกำหนด อั้นจ่าย (เลข 123 = 300) จะจ่ายรางวัลตามการตั้ง


********************************************

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : รีวิวโปรแกรม คลิก

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : คู่มือการใช้งาน คลิก

 ขอได้รับความขอบคุณ

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMw The Bestwebsite page counter

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMwThe Best 

085-259-5046 , 087-871-3295 , 086-233-6914

เปิดทำการ  09.00 น. - 22.00 น.


Copyright © 2014. All Rights Reserved .