Program Number

The Best

Online Install Service

Get Adobe Flash player

จุดเด่นของ โปรแกรมเจ้ามือหวย The Best  สุดยอดเรื่อง การคีย์และตัดเก็บ เพิ่มโอกาสได้ มากกว่าเสีย

จุดปรับเพิ่มโปรแกรมใหม่

 

The Best  เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด  เพิ่มระบบ ป้องกันความเสียหาย และ แจ้งเตือน

 

รูปบน

ทำรายการขาย

1. การคีย์เลข

- ใช้เครื่องหมาย ( / ) ในการสลับหมวด ช่วยเพิ่มความสะดวก และ ป้องกันการคีย์เลขผิดหมวด

- การคีย์ครั้งแรก แสดงหมวด  เลข  ใช้คีย์ 3ตัว(บนxโต๊ดxล่าง) , 2ตัว(บนxล่าง) , 1ตัว(วิ่งบนxล่าง) , 19ตัว(กลับ) 6ตัว(กลับ) 3ตัว(กลับ) , 2ตัว(กลับ) , ราวหน้า , ราวหลัง , ราวหน้าหลัง , เลข...ถึง...เลข , เลขเบิ้ล , ตัวหน้า (รัฐบาล)

- กด ( / ) ซ้ำ แสดงหมวด  บน  ใช้คีย์เฉพาะ 3บน , 3บน( กลับ ) , 2บน , 2บน( กลับ ) , วิ่งบน 

- กด ( / ) ซ้ำ แสดงหมวด  ล่าง  ใช้คีย์เฉพาะ 3ล่าง , 3ล่าง( กลับ ) , 2ล่าง , 2ล่าง( กลับ ) , วิ่งล่าง

- กด ( / ) ซ้ำ แสดงหมวด  โต๊ด  ใช้คีย์เฉพาะ  5โต๊ด , 4โต๊ด , 3โต๊ด , 2โต๊ด   (ลูกค้าภาคใต้ และ ทั่วไป)

- กด ( / ) ซ้ำ แสดงหมวด  หัว ใช้คีย์เฉพาะ  3บน (หัวxท้าย) , 3โต๊ด (หัวxท้าย) , 3  (บนหัวxโต๊ดหัว) 2บนหัว วิ่งหัว   (ลูกค้าภาคเหนือ)

 

เลขเบิ้ล

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99 = 100

กด

--

Enter

100

enter

ราวหน้า 5

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 = 100

กด

5*

Enter

100

enter

ราวหลัง 5

05,15,25,35,45,55,65,75,85,95 = 100

กด

*5

Enter

100

enter

ราวหน้าหลัง 5

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 = 100

05,15,25,35,45,--,65,75,85,95 = 100

กด

หรือ

กด

*5*

 

5**

Enter

 

enter

100

 

100

enter

 

enter

ถึง

10,11,12,13,14,15 = 100

กด

10-15

Enter

100

enter

 

*********************************************


 รูปบน

2.  ย้ายแผ่น

ปรับเพิ่ม

2.1    ลูกค้า คนเดียวกัน

-หากคีย์ข้อมูลขาย แผ่น 2 (ลูกค้า 4) เข้าไปปนกับ แผ่น 1 (ลูกค้า 4) สามารถย้ายข้อมูล    ขายไปยังแผ่น 2,3,4…..ตามต้องการ ไม่ต้องลบ หรือ คีย์ข้อมูลใหม่

 

รูปบน

2.2 ลูกค้า คนละคน

- หากคีย์ข้อมูลขาย แผ่น (ลูกค้า 3) เข้าไปปนกับ แผ่น1 (ลูกค้า 4) สามารถย้ายข้อมูลขายไปยังแผ่นที่เป็นจริงของลูกค้า แต่ละคนแต่ละแผ่น ได้ตามต้องการ 

  ไม่ต้องลบ หรือ คีย์ข้อมูลใหม่

2.3 เลือกทั้งหมด

- หากต้องการ เลือกข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องใช้เมาส์คลิ๊กรูดข้อมูล เพียงแค่คลิ๊ก เลือกทั้งหมด เท่านั้น

*********************************************


 รูปบน

3.  แสดงรายการขายทั้งหมด

ปรับเพิ่ม

3.1    ยอดขาย มากกว่า 0 แสดง สีเขียว

ยอดส่ง มากกว่า 0 แสดง สีแดง

ยอดเหลือ มากกว่า 0 แสดง สีน้ำเงิน

*** โปรแกรมแสดงสีพื้นฐานตามสีข้างบน  สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ

3.2    ดึงข้อมูลทุก 5 นาที ปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามต้องการ

*********************************************

รายการตัดส่ง

1.     ทำการตัดส่ง


รูปบน

ปรับเพิ่ม

1.1   อัตราได้ / เสีย แสดงสีเป็น น้ำเงิน / แดง เช่น 27495 / 0

ยอดได้สูงสุด / ต่ำสุด แสดงสีเป็น น้ำเงิน เช่น 27,495 / 12,495

ยอดเสียสูงสุด / ต่ำสุด แสดงสีเป็น แดง เช่น 0 / 0

1.2    จำนวนเก็บเลขทุกตัว = 5000 (สีส้ม) ส่วนเลขเกิน 5000 ทุกตัว (สีเทา) เลขเกินความต้องการ จะถูกส่งไปให้เจ้ามือ พร้อมแสดงจำนวนเงิน และ ผลตอบแทน (ค่าน้ำ)

เช่น ส่งชุด1 จำนวนเงิน = 31500 ผลตอบแทน = 1575

 

รูปบน

1.3   ใบโพยที่ส่งให้เจ้ามือ มีเลขกำกับใต้แผ่นที่ (1/1) เพื่อให้ทราบว่า ชุดที่ 1 มี 1 แผ่น


รูปบน

    1.4  การตัดส่ง  แบบกราฟ

-ตั้งจำนวนเก็บ = 500

กด บันทึกรอส่ง  เลขอะไรก็ตามที่มากกว่า 500 จะถูกส่งไปรอที่ รายการรอส่ง

หาก กด บันทึกรอส่งซ้ำ จะแจ้งเตือน ไม่สามารถบันทึกรายการรอส่งได้ เนื่องจากไม่มียอดตัด กรุณาลองใหม่


รูปบน

1.5    การตัดส่ง  แบบกำหนดเอง

ปรับเพิ่ม

เพิ่มระบบ ป้องกันความเสียหาย และ แจ้งเตือน

- หากต้องการส่งเลขบางตัวไปก่อน เช่น 0  ยอดคงเหลือ = 500 แต่ส่งเลขไป = 1000 โปรแกรมจะแจ้งเตือน จำนวนส่งไม่ถูกต้อง ป้องกันคงเหลือติดลบ และ ป้องกันความเสียหายที่ท่านสั่งซื้อเลข เพิ่มเอง / จ่ายเอง ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้า  500-1000 = -500

*********************************************


รูปบน

ปรับเพิ่ม

- หาก บันทึกรอส่ง เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถ บันทึกรอส่ง ซ้ำได้อีก ป้องกันการส่งเลขซ้ำ

 

*********************************************

 

รูปบน

ปรับเพิ่ม

ตามบิลขาย

- ถ้าทำรายการ บันทึกรอส่ง , ทำการส่ง , เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลตามบิลขาย จะเปลี่ยนเป็น สีแดง เพื่อให้ท่านทราบว่า บิลชุดนี้ได้ทำการส่งให้เจ้ามือแล้ว ไม่ต้องทำการส่งซ้ำอีก

*********************************************


รูปบน

2. กำหนดอัตราเก็บ

ปรับเพิ่ม

- เพิ่ม กลับเลข เช่นต้องการตั้งอัตราเก็บ 123,132,213,231,312,321 = 50

 คลิ๊กเครื่องหมาย (ถูก) หน้า กลับเลข คีย์เลข 123 ราคาเก็บ 50 บาท กด ตั้งอัตราเก็บ โปรแกรมจะทำให้ 6 กลับอัตโนมัติ

- หากต้องการเลือกข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องใช้เมาส์คลิ๊กรูดข้อมูล เพียงแค่คลิ๊ก เลือกทั้งหมด เท่านั้น

*********************************************


รูปบน

ปรับเพิ่ม

ตามบิลขาย

- ถ้าทำรายการ บันทึกรอส่ง , ทำการส่ง , เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลตามบิลขาย จะเปลี่ยนเป็น สีแดง เพื่อให้ท่านทราบว่า บิลชุดนี้ได้ทำการส่งให้เจ้ามือแล้ว ไม่ต้องทำการส่งซ้ำอีก

*********************************************

 

รูปบน

 

1. เลขอั้นลูกค้า

- ทำรายการ ปิดรับ  ตัวบน 003


รูปบน

ปรับเพิ่ม

- ขณะที่ทำรายการขายเลข ถ้าท่านคีย์เลข 3 ตัวบน 003 จะมีข้อความเตือน  ปิดรับเลข 

*********************************************

 

รูปบน

2. เลขอั้นเจ้ามือ

เลขอั้นเจ้ามือ ท่านสามารถ ตั้ง ปิดรับ หรือ อั้นจ่าย เช่น 2บน 15 จ่าย 35 หรือ               อื่นๆตามต้องการ

          - เจ้ามือ 3 ปิดรับ 2บน 58,85

 

รูปบน

ตัดเก็บเลขทุกตัว 2บน = 1000

บันทึกรอส่ง เลข 58,85 แสดง สีแดง หมายความว่า เจ้ามือ 3 ปิดรับเลข 58,85 (ตามการตั้ง)


รูปบน

ทำ รายการส่ง ข้อมูลส่งเลขทั้งหมดใน บันทึกรอส่ง จะโอนไปอยู่ที่ รายการส่ง ชุด1 พร้อมพิมพ์ และ แฟกซ์ ส่งเจ้ามือ 1

- คงเหลือเลข 58,85 (สีแดง) ซึ่งเจ้ามือ 3 ปิดรับ จึงโอนเลขส่งไปไม่ได้


รูปบน

- เปลี่ยน เจ้ามือ 3 เป็น เจ้ามือ 1 ซึ่งไม่ปิดรับเลข 58,85

ทำการส่ง ข้อมูลที่เหลือ ถูกส่งให้เจ้ามือ 1 ทันที พร้อมพิมพ์ และ แฟกซ์ส่ง เจ้ามือ 1

- พร้อมแสดง ผลตอบแทน จากยอดเงินส่งเจ้ามือ 1 และ 3 ถ้าผลตอบแทน = 0 แสดงว่า ไม่มีค่าผลตอบแทน เช่น

   ลดให้ลูกค้า = 30 , ได้รับส่วนลดจากเจ้ามือ = 30 เช่นกัน ผลตอบแทน = 0

*********************************************


รูปบน

รายงานรวม ยอดขาย , ยอดส่ง , ยอดเหลือ   รวมทุกหมวด

*********************************************


รูปบน

- แบบฟอร์ม พิมพ์แจก ลูกค้า

 *********************************************


ขอได้รับความขอบคุณ

ทีมงาน Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMw The Best
website page counter

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMwThe Best 

085-259-5046 , 087-871-3295 , 086-233-6914

เปิดทำการ  09.00 น. - 22.00 น.


Copyright © 2014. All Rights Reserved .