Program Number

The Best

Online Install Service

Get Adobe Flash player

จุดเด่นของ โปรแกรมเจ้ามือหวย The Best   สุดยอดเรื่อง การคีย์และตัดเก็บ เพิ่มโอกาสได้ มากกว่าเสีย 

ทำรายการขาย

รูปบน

-เข้าเมนู.....รายการขาย

-เลือก.....ทำรายการขาย

 

รูปบน

-เลือก ลูกค้า.....ลูกค้า1

-เลือก แผ่น.....1

 หากต้องการเพิ่มแผ่นที่ 2,3,…..ให้กด+ ต้องการลดแผ่นให้กด –

-รับข้อมูลไลน์.....รับข้อมูลขายของลูกค้าผ่านทางไลน์ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่

-ค้นหาเลข.....เพื่อทำการแก้ไขเลข หรือ ราคา ของแผ่นงานที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น

-แผ่น.....แสดงยอดขาย ของแผ่นงานที่แสดงอยู่ในขณะนั้น

-ลูกค้า.....แสดงยอดขาย ของลูกค้าที่แสดงอยู่ในขณะนั้น

-รวม.....แสดงยอดขาย ของลูกค้าทั้งหมด

 

รูปบน

-เลขรอบันทึก.....ใช้ในกรณีรับเลขด่วนทางโทรศัพท์ เช่น ลูกค้าสั่งเพิ่ม 00,01,02,03,04,05,06,07 = 100 ไม่ต้อง      จดบันทึก

-เลือก ลูกค้า.....ลูกค้า4

-แผ่น.....1

-คีย์เลข 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06.   07 Enter 100 Enter ข้อมูลจะบันทึกลงแผ่นโพยทันที

-เครื่องหมาย - ใช้ลบทีละเลข

-เครื่องหมาย C ใช้ลบเลขทั้งแถว

รูปบน

แทรก

-ใช้คีย์เพิ่มรายการขายที่ตกหล่น / ข้ามบรรทัด

-เลื่อนแถบสีฟ้าไปยังบรรทัดที่ต้องการแทรก

-คีย์เลข และ ราคาขาย

-กด.....แทรก

แก้ไข

-ใช้ในกรณีคีย์เลข และ ราคาขาย ผิด

-เลื่อนแถบสีฟ้าไปยังบรรทัดที่ต้องการ

-คีย์เลข และ ราคาที่ถูกต้อง

-กด.....แก้ไข

 

ย้ายแผ่น

รูปบน

-ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับข้อมูลที่คีย์ผิดแผ่น

-กรณี ลูกค้าคนเดียวกัน เช่น คีย์แผ่นที่ 2 ของ (ลูกค้า 4) ปนไปกับแผ่นที่ 1 ของ (ลูกค้า 4) สามารถย้ายข้อมูลส่วนเกินในแผ่นที่ 1 ไปยังแผ่นที่ 2 ได้ โดยไม่ต้องลบ และ คีย์ข้อมูลใหม่

-กรณี ลูกค้าคนละคน สามารถย้ายข้อมูลส่วนเกินในแผ่นที่ 1 ของ (ลูกค้า 4) ไปยังลูกค้า 1,2,3…..ของแต่ละคนโดยไม่ต้องลบ และ คีย์ข้อมูลใหม่

ขอได้รับความขอบคุณ

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMw The Bestwebsite page counter

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMwThe Best 

085-259-5046 , 087-871-3295 , 086-233-6914

เปิดทำการ  09.00 น. - 22.00 น.


Copyright © 2014. All Rights Reserved .