Program Number

The Best

Online Install Service

Get Adobe Flash player

จุดเด่นของ โปรแกรมเจ้ามือหวย The Best   สุดยอดเรื่อง การคีย์และตัดเก็บ เพิ่มโอกาสได้ มากกว่าเสีย 

ทำการตัดส่ง

รูปบน

แบบกราฟ

-เลือก/เจ้ามือ...เจ้ามือ 3...

-เลือก/ประเภทเลข...2บน...

-เลือก/ประเภทตัด...ยอดเก็บ...

-เลือก/จำนวน...0... (ไม่เก็บ กิน %)

รายงานความเสี่ยง

% ได้

100

ยอดได้สูงสุด

25,522

ยอดได้ต่ำสุด

25,522

% เสีย

0

ยอดเสียสูงสุด

0

ยอดเสียต่ำสุด

0

 

……………………………………………………

บันทึกรอส่ง

รูปบน

-กด.....บันทึกรอส่ง

-เลข , ราคา จะแสดงในหน้า รายการรอส่ง ( ตะกร้ารอส่ง ) หากท่านไม่ต้องการ หรือ เปลี่ยนใจ สามารถ ยกเลิกการรอส่ง ข้อมูลทั้งหมดจะกลับเข้ามาคืน เพื่อให้ท่านตัดสินใจใหม่

-กด...ตาราง ได้ / เสีย... ถ้าต้องการทราบ หรือ ไม่ต้องการทราบ กด ทำการส่งได้ทันที

……………………………………………………

ต้องการทราบผล     ( กด.....ตาราง ได้/เสีย )

รูปบน

-กด.....ตาราง ได้/เสีย

-กำไรทุกตัว 00..........99  (17406..........89506) บาท

……………………………………………………

ไม่ต้องการทราบผล     ( กด.....ทำการส่ง ) ได้ทันที

รูปบน

-จะปรากฏเมนู รายการส่งของท่าน

-พิมพ์ / แฟกซ์ ส่งเจ้ามือใหญ่

………………………………………………….

จบ ทำการส่ง

รูปบน

-กลับเข้าสู่เมนู.....รูปบน

-โพยส่งเจ้ามือ แสดงวันที่ส่ง , เวลา , จำนวนเงิน , ผลตอบแทน (ค่าน้ำ)

…………………………………………………….

กำหนดเอง

รูปบน

-ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องสุดท้าย ( จำนวนส่ง )

-คีย์จำนวนส่ง ส่งเลข เด่น / ดัง / มาแรง (ขายมากผิดปกติ) ไปให้เจ้ามือก่อน

-หากคีย์จำนวนส่ง(100) มากกว่า ยอดคงเหลือ(50) โปรแกรมจะแจ้งเตือนทันที

………………………………………………….

ตามบิลขาย

รูปบน

-เมนูนี้.....ใช้สำหรับลูกโพยที่ชอบ โป้วเลข ( ซื้อจำนวนเงินมาก แต่เลขน้อยไม่กระจาย )

-ส่งใบโพยทั้งแผ่นให้เจ้ามือ เพื่อกิน %

-กด.....บันทึกรอส่ง

-กด.....ทำการส่ง

-แฟกซ์ส่ง
ขอได้รับความขอบคุณ

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMw The Best


website page counter

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMwThe Best 

085-259-5046 , 087-871-3295 , 086-233-6914

เปิดทำการ  09.00 น. - 22.00 น.


Copyright © 2014. All Rights Reserved .