Program Number

The Best

Online Install Service

Get Adobe Flash player

จุดเด่นของ โปรแกรมเจ้ามือหวย The Best   สุดยอดเรื่อง การคีย์และตัดเก็บ เพิ่มโอกาสได้ มากกว่าเสีย 

การ รับ/ส่ง ข้อมูลไลน์

 

ขั้นตอนการรับข้อมูลไลน์

 

รูปบน

โปรแกรมคีย์เลข (ส่งไลน์) (แจกฟรี) ใช้ร่วมกับชุดเช่า สำหรับ ลูกโพย

- แสดงยอดขายรวม  แยกหมวด , รวมหมวด ของแต่ละ แผ่น , แต่ละลูกค้า และ รวมลูกค้าทั้งหมด

- ใช้ทำบัญชีอย่างง่ายๆ

- ใช้ส่งไลน์ให้เจ้ามือของท่าน

- ใช้ตรวจสอบ ใบโพย หากมีการรวมยอดเงินผิดพลาดจากลูกค้าของท่าน

 

………………………………………………………………………………

 

 

 

รูปบน

โปรแกรมคีย์เลข (รับไลน์) (ชุดเช่า)  สำหรับ เจ้ามือ

- ใช้รับไลน์ ของลูกค้า

- ไม่ต้องคีย์รายการขายใหม่

- ข้อมูลขายของลูกค้าแต่ละคน เข้ารายการขายได้ทันที

- สะดวก , รวดเร็ว , ทันใจ

- ลดบุคลากร

- เพิ่มยอดขายเลขของท่าน

- เพิ่มจำนวนลูกค้า

- ตัดส่งทันเวลา

 

……………………………………………………………………………….

 

การรับส่งไลน์ระหว่าง ท่าน กับ ลูกค้า

ขั้นตอนการส่งไลน์ PC (สำหรับ ลูกค้าของท่าน)

 

รูปบน

- เลือกเมนู...รายการขาย...

- กด...ทำรายการขาย...

- คียข้อมูลขาย

 

รูปบน

- กด...ไลน์...

- โปรแกรมจัดการแปลง ข้อมูลขาย  เป็น ข้อมูลไลน์ (สีฟ้า)

- กด...ตกลง...

- โปรแกรมทำการคัดลอก ข้อมูลไลน์ เรียบร้อยแล้ว

 

รูปบน

-           รายการขายเลข จะเปลี่ยนเป็น สีแดง

 

รูปบน

-    นำข้อมูลไลน์ที่ คัดลอกแล้ว มาวางในไลน์ที่ต้องการส่ง

 

…………………………………………………..

 

ขั้นตอนการรับไลน์ PC (สำหรับท่าน)

 

รูปบน

-           คัดลอก ข้อมูลไลน์ ลูกโพยของท่าน

 

รูปบน

-   เลือกลูกค้า...สมาชิก 1...

-   เลือกจำนวนแผ่น...1...

-   กด...รับข้อมูลไลน์...

 

รูปบน

-    วางข้อมูลไลน์ ที่คัดลอกแล้ว ลงที่ช่องตามตัวอย่าง

-     กด...เครื่องหมาย >

 

รูปบน

-   ข้อมูลไลน์ จะถูกแปลงเป็นข้อมูลขาย

-   กด...ตกลง...

 

รูปบน

-   ข้อมูลขาย จะถูกส่งเข้า รายการขาย ทันที

 

 ……………………………………………………

 การรับส่งไลน์ระหว่าง ท่าน กับ เจ้ามือ หรือ กลุ่มเพื่อน

 

ขั้นตอนการส่งไลน์ PC (สำหรับ ท่าน)

รูปบน

- ต้องการส่งแฟกซ์.....เลือก...พิมพ์รายการส่ง...

- ต้องการส่งไลน์.....เลือก...ส่งไลน์...

รูปบน

- ข้อมูลตัดส่งเลขของท่าน (ชุด 1) ถูกแปลงเป็น ข้อมูลไลน์ (สีฟ้า) รอไว้แล้ว

- กด...ตกลง...

- โปรแกรมทำการคัดลอก ข้อมูลไลน์ ของท่าน เรียบร้อยแล้ว  

- นำข้อมูลไลน์ที่ คัดลอกแล้ว มาวางในไลน์ที่ต้องการส่ง

- ดำเนินงานต่อ ตามตัวอย่างด้านบน


ขอได้รับความขอบคุณ

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMw The Best


website page counter

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMwThe Best 

085-259-5046 , 087-871-3295 , 086-233-6914

เปิดทำการ  09.00 น. - 22.00 น.


Copyright © 2014. All Rights Reserved .